Gelijkwaardigheid en diversiteit

  1. Geef professionals een actievere rol in het geheel. Om inclusie/motivatie en draagvlak te vergroten is het van belang dat ook het veld (bijvoorbeeld) artsen inspraak hebben op inhoud.
  2. Het is belangrijk dat er voldoende tijd wordt gestopt om een gelijkwaardige deelname van partijen aan het beoogde brede samenwerkingsverband te realiseren. Als de startpositie van de diverse partijen (zoals umc’s, huisartspraktijken, verpleging, verzorging, thuiszorg, verzekeraars, gemeenten en ouderenorganisaties) te verschillend is, kan niet iedereen op hetzelfde niveau meedoen. Dit kan uiteindelijk remmend werken op het samenwerkingsverband als geheel.
  3. Houd in de kennisagenda rekening met een goede vertegenwoordiging van alle deelgebieden van het specialisme, zodat de kans op dubbelingen of het beroep doen op dezelfde populatie kleiner wordt.
  4. Verdeel taken zoveel mogelijk om dubbele petten en belangen te voorkomen.

 

Leden hebben behoeften aan een transparant proces waarin keuzes worden toegelicht en ze de mogelijkheden krijgen om mee te beslissen en na te denken.

Quote uit kwalitatief onderzoek IVBM 2018

 


Heeft u nog een goede aanvulling op dit onderwerp? Uw ervaring delen kan hier. Of laat hieronder een reactie achter.


Reacties: