Commitment en draagvlak

  1. Transparantie in het proces zorgt voor enthousiasme en commitment. Maak een transparant proces van het toewijzen van studies aan onderzoeksgroepen en projectleiders. “Voor het oppakken van kennishiaten op de kennisagenda wilde gekoppelde projectleiders eigen netwerk gebruiken. Er is toen geëist dat het opengesteld moest worden. Dit heeft tot verrassend veel aanmeldingen van enthousiastelingen buiten het bestaande netwerk geleid. Deze transparante methode zorgt voor groter draagvlak van onderzoeksgroepen en gevoel van gedeelde eigenaarschap vanuit het veld.”
  2. Gebruik startbijeenkomsten voor het communiceren van het belang van samenwerken voor de efficiëntie en het succes van een studie. Op deze manier vergoot je het draagvlak, de commitment en de inclusie.
  3. Grote en brede projectgroepen zijn niet ideaal. Projectgroepen worden zo breed mogelijk gemaakt (veel verschillende ziekenhuizen in projectgroep). Het nadeel hiervan is dat iedereen onder tafel duikt als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid. Een alternatief is om de projectgroep klein te houden en bij het project een bredere klankbordgroep te betrekken.
  4. Een van de grootste uitdagingen is een blijvend commitment van de ziekenhuizen en specialistische maatschappen aan het consortium. Dit geldt zowel voor de deelname aan onderzoek en het includeren van patiënten als voor de implementatie van resultaten.

 

Het is belangrijk om vanaf het begin goed duidelijk te maken waarom een studie wordt uitgevoerd en hierbij het belang van een goede samenwerking te benadrukken. Op deze manier vergoot je het draagvlak en de commitment. Ook vergoot dit de inclusie. Ziekenhuizen zien het belang in van onderzoeken en geven makkelijk hun data aan onderzoeksgroepen.

Quote uit kwalitatief onderzoek IVBM 2018

Heeft u nog een goede aanvulling op dit onderwerp? Uw ervaring delen kan hier. Of laat hieronder een reactie achter.


Reacties: