Archetypen

Het instituut voor Briljante Mislukkingen heeft een aantal Archetypen voor Briljant Mislukken ontwikkeld; patronen of leermomenten die een specifieke ervaring overstijgen en ook op veel andere innovatieprojecten en -processen van toepassing zijn. Een aantal van deze Archetypen zijn direct te linken zijn aan het risico op falen van een netwerk:


De lege plek aan tafel – niet alle relevante partijen zijn betrokken

Wanneer niet alle relevante partijen participeren, wordt het resultaat wellicht niet gedragen door het betreffende veld en is alles voor niets geweest.

 


De olifant – het totaal is meer dan de som der delen

Zorg dat er voldoende diversiteit in het netwerk zit om de onderwerpen van alle kanten te kunnen beschouwen.

 


De verkeerde portemonnee – het voordeel van de één is een nadeel voor de ander

Wanneer financiering van activiteiten van het netwerk ertoe leiden dat andere financieringen onder druk komen te staan, kan dat een probleem opleveren voor het commitment van partijen die daaronder lijden (strategische fit).


De canyon – ingesleten patronen

Probeer te variëren met de aansturing of aanpak van het netwerk wanneer er signalen zijn dat het niet optimaal verloopt.

 


De boerendochter – de kunst om toevallig iets belangrijks te ontdekken

Blijf vooral op zoek naar onverwachte mogelijkheden om het netwerk van waarde te laten zijn. Soms doen zich kansen voor waar je oorspronkelijk niet op had gerekend.


Generaal zonder leger – wel het juiste idee, maar niet de middelen

Zorg ervoor dat je de resources hebt om de plannen van het netwerk ook daadwerkelijk te realiseren.

 


De rechterhersenhelft – niet alle beslissingen komen op rationele gronden tot stand

Een netwerk wordt gevormd door mensen en je kan niet altijd weten wat zich in de hoofden van die mensen afspeelt. In samenwerkingen worden soms niet-rationele standpunten ingenomen.


De zwarte zwaan – onvoorziene ontwikkelingen horen erbij

Houd er rekening mee dat externe factoren die je niet in de hand hebt, het succes van het netwerk kunnen beïnvloeden, zoals beleidswijzigingen, nieuwe budgetten, verandering van management, etc.


De junk – de kunst van het stoppen

Wanneer onverhoopt een activiteit van het netwerk, of wellicht het netwerk zelf, niet opleveren wat men had gehoopt, wacht dan niet te lang met ingrijpen.

 


Het Einstein-punt – omgaan met complexiteit

Het is niet eenvoudig om een netwerk echt goed te laten functioneren, maar maak het ook niet nodeloos ingewikkeld met allerlei gedetailleerde afspraken, contracten, startdocumenten, etc. Spreek met elkaar het hoognodige af en ga aan de gang. Wel zo nu en dan evalueren (2x per jaar is het advies).


De gloeilamp – experimenteren

Gebruik het netwerk om dingen uit te proberen die je individueel niet kunt veroorloven. Accepteer dan ook dat het wellicht niet lukt.


De huid van de beer – te snel concluderen dat iets een succes is

In het begin heeft iedereen goede moed en wordt het ‘laaghangende fruit’ geplukt. Dat is nog geen garantie voor blijvend goed functioneren. Na verloop van tijd kan het commitment wegzakken. Houd daar rekening mee en gebruik zo nu en dan de netwerk kwaliteit check.


De brug van Honduras – problemen verplaatsen zich

Het zorgveld is erg in beweging. Blijf alert op dat een probleem in de samenwerking binnen het netwerk wellicht opgelost lijkt, maar op een ander moment zich op een andere manier manifesteert. Er kunnen nieuwe redenen opduiken waardoor de samenwerking onder druk komt te staan.


De duiker van Acapulco – timing

Zorg dat het netwerk niet te hard van stapel loopt en met plannen en activiteiten komt waar de betrokken partijen zelf nog niet aan toe zijn. Maar zorg er ook voor dat de samenwerking niet te langzaam op gang komt en activiteiten/resultaten te laat komen.


De bananenschil – een ongeluk zit in een klein hoekje

Met name in de operationele aspecten van netwerkvorming kunnen kleine zaken uiteindelijk een grote (negatieve) rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan signalen die erop wijzen dat er niet voldoende commitment bij een of meerdere partijen is of onvoldoende materiaal (testpersonen) om onderzoeken te laten slagen


The winner takes it all – ruimte voor slechts één oplossing

Kijk of het netwerk concurrenten heeft, bijvoorbeeld bij het verwerven van subsidie, het betrekken van experts die wellicht ook bij andere activiteiten zijn betrokken, het aantrekkelijk zijn voor deelnemers om aan de netwerkactiviteiten bij te dragen wat wellicht ten koste gaat van andere activiteiten


 

Heeft u nog een goede aanvulling op dit onderwerp? Uw ervaring delen kan hier. Of laat hieronder een reactie achter.


Reacties: