Leren van netwerken

In een lerende netwerkorganisatie is sprake van cyclisch leren: voorafgaand, tijdens en na onderzoeksprojecten. Echt leren gaat daarbij om daadwerkelijk samen (durven) te veranderen, door het geleerde toe te passen en daarmee nieuwe ideeën en collectieve ambities te verwezenlijken.

Door continu aandacht te besteden aan het cyclisch leren en delen binnen en tussen de netwerkonderdelen ontstaat er op termijn een vitaal leerlandschap rondom onderzoeksnetwerken.

In dit onderdeel Leren van netwerken treft u een weergave aan van de ervaringen en lessen van leden van de bestaande consortia NVOG en CORE, de startende netwerken of nog oriënterende wetenschappelijke verenigingen NVKG, NVN en NVMDL en secundaire bronnen zijn de volgende lessen opgehaald. Via de tabs aan de linkerzijde kunt u navigeren tussen de onderdelen Aansturing van netwerken, Commitment en draagvlak, Doelen en afspraken, Gelijkwaardigheid en diversiteit, een video van Anneke Kwee over het NVOG consortium en de Briljante Mislukkingen Archetypen (patronen of leermomenten die een specifieke ervaring overstijgen en ook op veel andere innovatieprojecten en -processen van toepassing zijn).

 


Heeft u nog een goede aanvulling op dit onderwerp? Uw ervaring delen kan hier. Of laat hieronder een reactie achter.


Reacties: