Culturele, strategische en operationele fit

Het schijnbaar natuurlijke proces van samenwerking vereist een zorgvuldige aanpak en rekening houden met allerlei mogelijke valkuilen. Ofwel, houd rekening met ‘harde’, en ‘hardnekkige’ zaken. Hieronder worden deze besproken en kijken we naar basisvoorwaarden op gebied van cultuur, strategie en operationele zaken.


Culturele Fit: In een netwerk zitten deelnemers met verschillende ideeën, belangen, ervaring, achtergrond, etc. Juist de diversiteit in een netwerk is belangrijk om elkaar aan te vullen en om verschillende perspectieven op een onderwerp te krijgen. Maar als je het oneens bent over de meest fundamentele zaken, dan wordt het lastig om samen productief te worden, want dan ben je vooral tijd kwijt aan de tegenstellingen. In een netwerk is het daarom belangrijk na te gaan in hoeverre de deelnemers van mening verschillen over essentiële zaken als:

 • Belang van de patiënt
 • Transparantie
 • Korte termijn versus lange termijn
 • Vertrouwen in de andere partijen
 • Hiërarchie
 • Onderzoek versus productie
 • Leiderschap-stijl

 

Er is sprake van een cultuuromslag van eigen belang naar gedeelde eigenaarschap. Dit groeiende vertrouwen in elkaar is ook zichtbaar op het niveau van commissies en werkgroepen. Er wordt door verschillende projectgroepen steeds meer gekeken naar hoe ze elkaars netwerk en expertises kunnen benutten.

Quote uit kwalitatief onderzoek IVBM 2018

 


Strategische fit: Het netwerk heeft iets dat de deelnemers verbindt, een gezamenlijk doel, zoals het faciliteren van onderzoek of het opvullen van een kennishiaat. Praktisch betekent dit gezamenlijk onderzoek doen, samen financiering werven voor dat onderzoek, resultaten implementeren in de praktijk, etc. Natuurlijk hebben de deelnemende partijen ook hun eigen belangen en doelen. Het is zaak de gemeenschappelijke doelen en de individuele doelen zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Wanneer de aanpak van het netwerk het voor de deelnemers lastiger maakt om de eigen doelen te bereiken, is dat een belemmerende factor. Iedere deelnemer moet dus aangeven of:

 • Het netwerk toegevoegde waarde levert voor de eigen activiteiten en/of organisatie.
 • Er sprake is van een goede balans tussen halen en brengen.
 • Deelname aan het netwerk gesteund wordt door de eigen organisatie.
 • Activiteiten van het netwerk concurreren met activiteiten van de eigen organisatie.
 • Een gemeenschappelijk beeld bestaat van de doelstellingen van het netwerk.

 

Er heerst een collectief gevoel, ziekenhuizen zien vaak het belang in van de studies en geven daarom makkelijker hun data aan onderzoeksgroepen.

Quote uit kwalitatief onderzoek IVBM 2018

 


Operationele Fit: Wanneer de deelnemers aan de slag willen met hun netwerk, kunnen operationele zaken het lastig maken om succes te boeken, zelfs wanneer de goede wil er is en het belang ervan wordt ingezien. Het is daarom belangrijk aan praktische zaken aandacht te besteden en na te gaan of:

 • Er voldoende tijd beschikbaar is.
 • Afspraken voor ontmoetingen, overleg, onderzoeksactiviteiten (op redelijke termijn) gemaakt kunnen worden en niet te vaak moeten worden afgezegd.
 • Financiële ruimte is voor uitvoeren van de activiteiten.
 • Voldoende kennis en mankracht aanwezig is.
 • Informatie en kennis gedeeld kan worden.
 • Mensen, middelen en kennis beschikbaar zijn voor het faciliteren van het netwerk.

 

Het consortium heeft een online omgeving waar leden informatie kunnen vinden over lopende studies en subsidie voorwaarden. Ook is er in besloten vorm ruimte voor discussie en het delen van kennis.

Quote uit kwalitatief onderzoek IVBM 2018

 


Heeft u nog een goede aanvulling op dit onderwerp? Uw ervaring delen kan hier. Of laat hieronder een reactie achter.


Reacties: